Brochure 'Huwelijk en wettelijke samenwoning in België' (Federaal Migratiecentrum)

De brochure 'Huwelijk en wettelijke samenwoning in België' van het Federaal Migratiecentrum is een eenvoudig en volledig hulpmiddel voor zowel de betrokken koppels als iedereen die hen bijstaat met advies.

Deel 1 gaat in op het huwelijk en de wettelijke samenwoning en de verschillen tussen die twee procedures.

Deel 2 licht het verbod op schijnpartnerschappen toe. Zowel de definitie als het onderzoek naar een mogelijke schijnsituatie komt aan bod.

Deel 3 zet de verschillende procedures om te trouwen of wettelijk samen te wonen uiteen, en legt de rechten en plichten uit van de kandidaat-partners en de betrokken overheidsdiensten.

Deel 4 neemt de gevolgen onder de loep van een schijnpartnerschap op strafrechtelijk, burgerrechtelijk en verblijfsrechtelijk niveau.
.

Publication Date:
di 10 jun 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: