stand van zaken richtlijn langdurig ingezetenen

In mei 2011 werd de richtlijn aagenomen en van toepassing op personen die internationale bescherming genieten. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.

De fiches zijn enkel in het Engels consulteerbaar.

Publication Date:
vr 08 feb 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: