EMN Bulletin Januari-Mei 2012

De eerste uitgave van het EMN Bulletin stelt kort een aantal EU- en nationale ontwikkelingen voor inzake migratiebeleid, en dit voor de periode van januari tot mei 2012. Daarnaast worden ook belangrijke statistieken en EMN 'output' en ontwikkelingen uit deze periode voorgesteld

Download publication

In deze versie van het EMN Bulletin is beknopte informatie te vinden over onder meer:

Op EU niveau:

 • Omzetting van de EU Blue Card-  en Sanctierichtlijn
 • Communicatie over de externe dimentie van EU sociale zekerheidscoördinatie
 • Regionale samenwerking  tussen de Westelijke Balkan landen over vluchtelingen en  'displaced persons'
 • Rapport van de Task Force voor Griekenland
 • Toepassing van het EU Handvest voor de grondrechten 
 • Debat in het EP over het voorstel van richtlijn inzake seizoenarbeiders
 • EP Rapport over misbruik van huispersoneel
 • Uitspraak van het ECJ over strafsancties voor hulp bij illegale immigratie 

Op nationaal niveau:

 • BE nieuwe opvangrichtlijn voor asielzoekers 
 • DE wijzigingen in het toekennen van subsidiaire bescherming in relatie tot Syrië
 • IT lanceert een Migranten integratie portaal
 • LU database over nationale administratieve rechtspraak
 • UK nieuwe maatregelen om misbruik van de studenten visa route te voorkomen 

Andere:

 • MPI rapport over de opmars van rechts-radicale partijen in Europa
 • Output van het Carim India-Eu project
 • Lancering van het 'Immigrant Citizens Survey'

Meer details zijn te vinden in het EMN Bulletin in bijlage [enkel beschikbaar in het Engels].

Publication Date:
ma 18 jun 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: