Rapport aangaande het gebrek aan een uniforme status in Europa voor migranten die niet verwijderbaar zijn

Uit de eerste rapportering van dit onderzoeksproject blijkt dat het nodig zal zijn om op korte termijn verdere stappen te zetten en de weg vrij te maken voor specifieke regelgeving voor deze categorie.

In het wekelijkse ECRE bulletin van 25 januari 2013 worden de volgende conclusies geformuleerd van het onderzoeksproject dat wordt uigevoerd door Eurasil en Ramboll:

- In de meeste van de 31 landen waar de studie werd uitgevoerd blijkt er geen specifieke regelgeving te zijn, of zelfs maar specifieke terminologie om deze groep aan te duiden. In 12 landen bestaat er een officiële status waarbij ze getolereerd worden. Deze status is in principe gereserveerd voor diegenen die hun medewerking verlenen en waarbij terugkeer niet mogelijk is omwille van redenen buiten hun wil om.

- Er zijn verschillende sub-categorieën te onderscheiden binnen de groep van personen die niet verwijderbaar zijn: afgewezen asielzoekers waarbij er geen reisdocumenten voorhanden zijn of die alsnog een risico lopen in hun land van herkomst, mensen die niet kunnen worden verwijderd vanwege een gebrekkige medewerking van de landen van herkomst, en mensen waarvoor de terugkeer niet mogelijk is omwille van hun eigen gebrekkige medewerking.

- Niet-verwijderbare migranten verkeren niet steeds in de mogelijkheid om hun rechten uit te oefenen (bv. inschrijving van kinderen in het onderwijssysteem)

Op 22 januari 2013 was er een conferentie waarbij de voornaamste vaststellingen werden toegelicht.

Publicatiedatum: vr 25 jan 2013
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: