Video nationale beschermingsstatussen

Recente verrichtte het EMN een studie over "Comparative overview of national protection statuses”. In een korte video worden enkele belangrijke bevindingen van deze studie belicht. 

In 2020 verrichtte het EMN een studie getiteld “Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway”.

Nationale bescherming beantwoordt aan beschermingsbehoeften die niet vallen onder de internationale beschermingsstatussen die de voorbije decennia werden geharmoniseerd op Europees niveau (vluchtelingenstatus en subsidiaire bescherming).

Het Belgisch en EU syntheserapport van deze studie vindt u hier

Met de hulp van EMN Ierland, maakte EMN België een korte video (hieronder) waarin verschillende nationale beschermingsstatussen aan bod komen, en waarin enkele conclusies van de studie worden gepresenteerd.

De andere video's van EMN België kan u terugvinden op ons YouTube-kanaal
 

 

Publicatiedatum: wo 27 mei 2020
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: