Programmawet wijzigt vreemdelingenwet

Vandaag 1 juli 2013, is de programmawet van 28 juni 2013 van kracht geworden met een aantal wijzigen voor vreemdelingen die in België verblijven. Het politieke akkoord aangaande deze wet werd bereikt in het kader van de begrotingsbesprekingen.

Page of the Official Belgian Gazette

Vandaag is de programmawet van 28 juni 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in voege getreden. De programmawet werd aangenomen in het kader van het begrotingsakkoord en heeft budgetimplicaties.  

Er zijn een aantal veranderingen voor vreemdelingen in België:

  • Tot op heden waren gezinsleden van EU-onderdanen en van Belgen gerechtigd om drie jaar in België te verblijven onder voorwaarden. EU onderdanen hebben ook een "voorwaardelijk verblijf" gedurende de eerste 3 jaar. Deze periode van 3 jaar onder voorwaarden wordt verlengd tot vijf jaar. Vanaf nu is een duurzaam verblijf in de vorm van een E+ of F+ kaart pas mogelijk na 5 jaar.
  • Een aantal vreemdelingen van wie het verblijf werd geregulariseerd, verliezen het recht op sociale uitkering, met name personen van wie het verblijf werd geregulariseerd op basis van artikel 9bis van de Vreemdelingenwet omwille van een arbeidsvergunning of beroepskaart.
  • EU burgers ontvangen niet langer een leefloon (sociale integratie) gedurende de eerste 3 maanden van hun verblijf in België.

Meer informatie in artikel 15-19 van de programmawet van 28 juni 2013 in het Frans en in het Nederlands.

Publicatiedatum: ma 01 jul 2013
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: