Jaarverslag 2012 (CGVS)

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) stelt zijn jaarverslag voor het referentiejaar 2012 voor.

Download publication

Voor het eerst in vier jaar daalde het aantal asielaanvragen in België (van bijna 25.500 in 2011 tot bijna 21.500 in 2012). Deze daling, in combinatie met een stijging van het aantal beslissingen van het CGVS leidde tot een daling van de achterstand in nog te behandelen dossiers.

In het eerste hoofdstuk van het jaarverslag worden alle relevante cijfers en statistieken zoals aanvragen, beslissingen en achterstand weergegeven.

In het tweede hoofdstuk wordt de organisatie zelf beschreven, alsook een aantal Europese projecten en ontwikkelingen.

Het jaarverslag en voorgaande edities kunnen worden geconsulteerd op de CGVS website in het Nederlands, in het Frans en met enige vertraging in het Engels.
 

Publication Date:
vr 05 jul 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: