Asielaanvragen en beslissingen in de EU in 2013 (Eurostat)

Deze Eurostatpublicatie (data in focus) geeft een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen in asielzoeken voor het jaar 2013 in de EU.

Eurostat data in focus

Download publication

Het rapport bevat de volgende informatie:

  • Er was in 2013 een sterke stijging van het aantal asielaanvragen tot ongeveer 435 000 asielaanvragen, wat bijna 100 000 asielaanvragen meer is dan in 2012.
  • Het hoogste aantal aanvragen werd registreerd in Duitsland (127 000 aanvragen, of 29%), gevolgd door Frankrijk (65 000, of 15%) en Zweden (54 000 of 13%).
  • Duitsland en Hongarije kenden een enorme toename van het aantal asielaanvragen in 2013, in vergelijking met 2012.
  • Syrië (50 000 asielaanvragen, of 12% van het totale aantal asielaanvragen in de EU) werd in 2013 het belangrijkste land van herkomst, voor Rusland (41 000 of 10%) en Afghanistan (26 000 of 6%).
  • In verhouding tot het bevolkingsaantal in de verschillende lidstaten, werd het hoogste aantal asielaanvragen geregistreerd in Zweden (5700 asielaanvragen per miljoen inwoners, Malta (5300), Oostenrijk (2100), Luxemburg (2000) en Hongarije en België (beiden 1900).
  • In 2013 was 1 op 4 asielzoekers in de EU28 jonger dan 18 jaar, terwijl 1 op 3 van het vrouwelijke geslacht was.
  • In sommige lidstaten is er een groot aandeel van asielzoekers die afkomstig zijn uit één bepaald herkomstland. De lidstaten met de hoogste concentraties waren Polen (84% van de asielaanvragen uit Ruland), Letland (76% uit Georgië), Roemenië (68% uit Syrië) en Bulgarije (63% uit Syrië).
  • In 2013 waren in de EU28, 65% van de beslissingen weigeringsbeslissingen, werd aan 15% de vluchtelingenstatus toegekend, aan 14% de subsidiaire beschermingsstatus en aan 5% een humanitaire beschermingsstatus (beslissingen beroepsinstanties niet inbegrepen).

Het rapport is eveneens beschikbaar op de Eurostat website. De publicatie is enkel beschikbaar in het Engels.

 

 

Publication Date:
ma 07 apr 2014
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: