Overzicht van Belgische Asiel- en Migratiecijfers (EMN)

Om te voldoen aan een grote vraag naar gedetailleerd cijfermateriaal aangaande asiel en migratie heeft het Belgisch Contactpunt van het EMN een reeks asiel- en migratiestatistieken gebundeld.

Deze compilatie bevat een historisch overzicht van statistieken aangaande asiel en migratie met betrekking tot volgende gegevens:  

  • visa (lange duur)
  • verblijfsvergunningen
  • asielaanvragen
  • asielbeslissingen
  • asielaanvragen niet-begeleide minderjarigen
  • arbeidsvergunningen
  • herkomstlanden vreemdelingen
  • aanhoudingen vreemdelingen in irregulier verblijf
  • gedwongen terugkeer
  • vrijwillige terugkeer

Het is de bedoeling om deze compilatie up to date te houden en verder uit te breiden.

 

Publication Date:
di 25 jun 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: