Asielaanvragen en -beslissingen in eerste aanleg: tweede trimester 2013 (Eurostat)

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en -beslissingen in eerste aanleg in de Europese Unie voor het tweede trimester van 2013.

cover page

Download publication

Het rapport bevat volgende informatie:

  • Zo'n 104 000 personen zochten asiel in de EU-28 tijdens het tweede trimester van 2013. Dit is een stijging van 50 procent tegenover het tweede trimester van 2012 en ook aanzienlijk meer dan het aantal aanvragen in het eerste trimester van 2013 (85 000 in EU-27).
  • In Duitsland is het aantal asielzoekers verdubbeld in vergelijking met hetzelfde trimester van vorig jaar. Ook Hongarije (vooral aanvragen uit Kosovo), Bulgarije (vooral aanvragen uit Syrië) en Polen (vooral aanvragen uit Rusland) kenden een aanzienlijke stijging van het aantal asielaanvragen in vergelijking met het tweede trimester van 2012. België noteerde 5 035 asielaanvragen gedurende het tweede trimester van 2013 (zo'n 4.8% van het totale aantal asielaanvragen in de EU-28). Daarmee behoort België niet langer tot de top 5 van topbestemmingen voor asielzoekers in de EU. België is ook het land met de grootste daling in absolute cijfers in Q2 2013, in vergelijking met Q2 2012 (figuur 3, p.2).
  • Zweden, Hongarije en Malta kenden het hoogste aantal asielaanvragers per millioen inwoners in het tweede trimester van 2013, gevolgd door Oostenrijk en België (tabel 1, p.4).
  • Er was een enorme stijging van het aantal asielaanvragers uit Rusland en Kosovo (in absolute cijfers) in de EU gedurende het tweede trimester van 2013. Er waren bijna 4 keer meer asielzoekers uit Kosovo en Rusland in de EU-27 in Q2 2013 tegenover het jaar ervoor. Rusland werd daarmee met voorsprong het belangrijkste land van herkomst van asielzoekers in de EU, gevolgd door Syrië, Kosovo, Afghanistan en Pakistan (tabel 4, p. 7).
  • Tabel 6 op pagina 9 toont welke landen uit de EU-27 de populairste bestemming zijn voor de dertig belangrijkste nationaliteiten van asielzoekers in de EU-27. Het valt op dat de instroom van asielzoekers uit een bepaald herkomstland bijna altijd geconcentreerd is op twee of drie landen uit de EU-27.
  • Figuur 9 op pagina 11 vergelijkt de beslissingen in eerste aanleg, naargelang het resultaat, van de zes Lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, VK en België) die het hoogste aantal beslissingen gedurende het tweede trimester van 2013 gemeld hebben. Vooral Italië (om humanitaire redenen) en Sweden (vooral subsidiaire bescherming) kenden een hoog percentage positieve beslissingen.
  • Zoals figuur 10 en tabel 11 aantonen, verschillen de uiteindelijke beslissingen in eerste aanleg in de EU-27 sterk naargelang het land van herkomst. Over bijna alle aanvragen uit Syrië werd positief beslist (meestal subsidiaire bescherming toegekend), terwijl meer dan 80% van de aanvragen uit Pakistan afgewezen werden.

Het complete rapport, met tabellen en figuren, kan hierboven geraadpleegd worden en eveneens op de Eurostat website.

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

Opgemerkt :
De gegevens van Eurostat verwijzen naar personen en niet naar dossiers; alle data zijn slechts voorlopig. De data worden naar boven afgerond op 5. De data worden geleverd door de Lidstaten, volgens de bepalingen van artikel 4 van Verordening (EC) 862/2007.

Publication Date:
do 10 okt 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: