Asielaanvragen en beslissingen in de EU27 in het eerste kwartaal van 2013 (Eurostat)

Deze Eurostat publicatie (data in focus) brengt een overzicht van de asielaanvragen en de beslissingen (eerste instantie) van het eerste kwartaal van 2013.

cover page

Download publication

Het rapport bevat de volgende informatie:

  • Ongeveer 85.000 personen vroegen asiel aan in de EU-27 gedurende het eerste kwartaal van 2013. Dit is 15.000 personen meer in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012, maar aanzienlijk minder dan in het vierde kwartaal van 2012.
  • België registreerde 5.880 asielzoekers in het eerste kwartaal van 2013 (7% van het totale aantal asielaanvragen in de EU-27). Enkel Duitsland (21.065), Frankrijk (15.970), Zweden (9.720) en UK (7.155) registreerden meer asielaanvragen dan België. Duitsland en Zweden lieten de sterkste toename optekenen in absolute cijfers, terwijl de stijging relatief gezien het grootst was in Hongarije en Bulgarije (bijna 4 keer meer in vergelijking met het eerste kwartaal van 2012). België was het land met de sterkste daling in absolute aantallen wanneer we het eerste kwartaal van 2013 vergelijken met het eerste kwartaal van 2012 (figuur 3, p.2) 
  • Zweden is met voorsprong het land met het meeste asielaanvragen per miljoen inwoners, gevolgd door België, Oostenrijk en Cyprus (tabel 1, p.4). Wanneer we het bevolkingsaantal in overweging nemen dan registreert België meer asielaanvragen dan het EU-gemiddelde (ongeveer 3 keer meer), maar het verschil wordt kleiner in vergelijking met voorgaande jaren.
  • In absolute cijfers was er een sterke toename van asielzoekers uit Syrië (+6.000) en Rusland (+4000) in de EU-27 in vergelijking met Q1 2013. Bijgevolg werden Russen en Syriërs de belangrijkse herkomstlanden voor Q1 2013 in de EU-27, samen goed voor 20% van alle asielaanvragen. In relatieve cijfers was de stijging van asielzoekers uit Mali het sterkst (4 keer meer, figuur 6, p.3). Voor België bestaat de top 3 van voornaamste herkomstlanden voor het eerste kwartaal uit 2013 uit personen van Guinee (9%), Afgahnistan (9%) en Rusland (9%).
  • Ongeveer 25% van de asielzoekers in de EU27 waren jonger dan 18 jaar (begeleide en niet-begeleide kinderen). De meeste asielzoekers waren mannen, maar het percentage verschilt sterk naargelang het land van herkomst (figuur 8, p.7).
  • Tabel 6 op pagina 9 geeft aan wat de belangrijkste bestemmingslanden zijn voor asielzoekers in de EU-27 voor de 30 belangrijkste nationaliteiten. Het valt op hoe de asielinstroom uit een herkomstland dikwijls geconcentreerd is naar twee of drie bestemmingslanden. Voor vele nationaliteitne behoort België tot de top 5 van voornaamste bestemmingslanden.
  • Figuur 9 op pagina 11 illustreert de de uitkomst van beslissingen voor zes lidstaten met het hoogste aantal beslissingen (Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, UK en België). Voornamelijk in Zweden en Italië was het aandeel positieve beslissingen (VS, SB of humanitaire status) groot.  
  • Zoals wordt geïllustreerd door figuur 10 en tabel 11 verschilt de uitkomst van de beslissingen sterk naargelang het land van herkomst. Voor Syrië waren bijna 90% van de beslissingen in het eerste kwartaal van 2013 postief (meestal subsidiaire bescherming), tewijl voor Servië bijna alle beslissingen een negatieve uitkomst kenden.

Het volledige rapport met de statistische tabellen kan hierboven worden geraadpleegd alsook op de  Eurostat website.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Merk op:
The Eurostat data hebben betrekking op personen en niet op dossiers en betreffen data onder voorbehoud. De cijfers zijn afgerond tot op een eenheid van 5. De data worden aangeleverd door de lidstaten aan Eurostat in overeenstemming met artikel 4 van de statitische richtlijn (EC) 862/2007. 

Publication Date:
do 08 aug 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: