Asielaanvragen en beslissingen in de EU: derde kwartaal van 2013 (Eurostat)

Deze publicatie van Eurostat geeft een overzicht van de asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers in de Europese Unie. De cijfers hebben betrekking op het derde kwartaal van 2013, beslissingen van beroepsinstanties worden buiten beschouwing gelaten.

Eurostat Q3 cover

Download publication

Het rapport bevat de volgende conclusies:

- Ongeveer 117 800 personen vroegen asiel aan in de EU-28 gedurende het derde kwartaal van 2013. Dit is een toename van 30% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

- Met een toename van 15 000 personen, neemt Duitsland de helft van de totale toename in de EU28 voor zijn rekening. Maar ook in Hongarije (vooral asielzoekers uit Pakistan en Kosovo), Italië (vooral asielzoekers uit Afrika) en Zweden (veel asielzoekers uit Syrië) was er een aanzienlijke toename in vergelijking met het derde kwartaal van 2012.   

Duitsland (35 925), Zweden (16 695), Frankrijk (15 670), Italië (7 875) en UK (7 730) waren in absolute cijfers de populairste landen van bestemming in de EU voor asielzoekers.

- België registreerde 5 540 personen gedurende het derde kwartaal van 2013 (4,7 % van het totale aantal asielaanvragen in de EU-28). In tegenstelling tot voorgaande jaren, behoort België niet langer tot de top 5 van populairste bestemmingslanden in de EU (in absolute cijfers). België is het land met de grootste daling van asielzoekers in absolute cijfers wanneer het derde kwartaal van 2013 wordt vergeleken met het derde kwartaal van 2012 (zie figuur 3, pg.2).

 - Malta en Zweden zijn de landen met het hoogste aantal asielzoekers per miljoen inwoners in het derde kwartaal van 2013, gevolgd door Luxemburg, Oostenrijk en België (tabel 1, pg.4). 

- In absolute cijfers was er een sterke toename van asielzoekers uit Syrië, Rusland en Eritrea en ook van staatlozen (vooral in Zweden). In het derde kwartaal van 2013 was Syrië het belangrijkste herkomstland voor asielzoekers in de EU, dit gevolgd door Rusland, Servië, Afghanistan en Pakistan (tabel 2, pg. 5).

- Tabel 6 op pagina 9 geeft een overzicht van welke EU-landen de populairste bestemmingslanden zijn voor asielzoekers uit de 30 belangrijkste herkomstlanden. Het valt op dat de instroom van asielzoekers uit een bepaald herkomstland bijna altijd voor een groot stuk te herleiden is naar twee of drie landen in de EU-28.

- Figuur 9 op pagina 11 vergelijkt de beslissingen voor de 6 lidstaten met de hoogste output (Duitsland, Frankrijk, Zweden, italië, UK en Oostenrijk). Vooral in Italië (humanitaire statuten) en Zweden (voornamelijk subsidiaire bescherming) is het aantal positieve beslissingen hoog.

- uit tabel 9 op pagina 12 valt de beschermingsgraad van België af te leiden in vergelijking met het EU-gemiddelde. Hoewel in België de humanitaire statuten (9ter en 9bis) niet worden meegeteld als positieve beslissing, was de beschermingsgraad in België hoger dan het Europese gemiddelde gedurende het derde kwartaal van 2013:

België: Vluchtelingenstatus (23,6%), Subsidiaire bescherming (13,2%), Humanitaire redenen (NVT), Afgewezen (63,1%).

EU 28: Vluchtelingenstatus (14,7%), Subsidiaire bescherming (11,9%), Humanitaire redenen (4,7%), Afgewezen (68,6%).

- Figuur 10 en tabel 11, tonen aan dat de uitkomst van een beslissing in sterke mate verschilt naargelang het land van herkomst. Het is weinig verrassend dat voor Syrië vrijwel alle beslissingen positief waren (meestal subsidiaire bescherming). Terwijl voor Servië vrijwel alle beslissingen een negatieve uitkomst hadden.  

Het volledige rapport met alle tabellen en figuren kan hier worden opgehaald en kan ook worden gedownload op de Eurostat website.

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

Publication Date:
ma 23 dec 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: