Jaarverslag CGVS 2010

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)

Download publication

Over dit jaarrapport:

Met de stijging van het aantal asielaanvragen en de ermee samenhangede opvangcrisis stond het asielvraagstuk opnieuw bovenaan de politieke agenda.

Dit jaarverslag biedt een brede kijk op het werk van het CGVS. Het beidt de mogelijkheid kennis te maken met meer dan alleen statistieken over asielaanvragen en beslissingen. Het geeft ook een inzicht in de wijze waarop het CGVS zijn opracht tot het verlenen van bescherming aan vluchtelingen uitvoert.

Het jaarverslag is ook beschikbaar op de website van het CGVS, waar ook de edities van voorgaande jaren kunnen worden geconsulteerd

Auteur: Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

Publication Date:
wo 01 jun 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: