Publicatie datum: 24 september 2020

24 Member States provided information on national laws and practices regarding the detention of families with children in migration procedures, the possibility to detain one of the parents and detention in the context of the age assessment process.
Hoofdthema: Ad Hoc Queries
Publicatietype: EMN Reports & studies
Trefwoorden: detention, families, unaccompanied minors

Publicatie datum: 08 april 2020

Het verschijnsel van vermiste niet-begeleide migrantenkinderen staat in de EU steeds meer in de belangstelling. Verschillende internationale organisaties en Europese NGO's hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat het verdwijnen van niet-begeleide minderjarigen niet altijd op een effectieve manier wordt aangepakt. Welk beleid en welke procedures zijn er om gevallen van vermiste kinderen te registreren en op te volgen en hoe worden gegevens over vermiste kinderen verzameld in EU-lidstaten, Noorwegen en het VK? De nieuwe Inform van het European Migration Network (EMN), in samenwerking met internationale organisaties, EU-agentschappen en NGO's, biedt een alomvattend beeld van hoe het fenomeen momenteel in de EU wordt behandeld.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 01 oktober 2019

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) published a report on the protection of unaccompanied and separated children in Belgium. The report describes the current state of affairs and provides policy recommendations to reinforce the protection of this vulnerable category of foreign nationals.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 09 augustus 2018

This EMN study focuses on the approaches to Unaccompanied Minors following status determination in the EU plus Norway. The study covers the period 2014-2017, thereby following up on previous EMN research on unaccompanied minors.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Thematic Studies
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 09 augustus 2018

This Inform summarises the main results of the EMN study on “Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway”.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 09 januari 2018

Over a period of two years, a UNICEF Belgium team collected the testimonies of 170 migrant and refugee children from 36 nationalities in reception centres and schools. The children talk about their experiences in their country of origin and their new environment, the disaster they fled for, the trials they endured on the way, their joy and sorrow. With this report UNICEF wants to build a bridge between the words of these young people, who are very keen on participation, and policy makers who are often far removed from their reality.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 30 juni 2017

24 (Member) States provided information on the volume of returned unaccompanied minors and on family tracing. This ad-hoc query was launched by the Finnish Contact Point to the EMN.

Publicatie datum: 04 juni 2015

Het syntheserapport stelt de voornaamste bevindingen voor van de studie die in elke lidstaat werd uitgevoerd: "Policies, practices and data on unaccompanied minors (UAMs)". In dit rapport werden de bevindingen van 2008-2009 geüpdated.

Publicatie datum: 18 februari 2015

18 (lid)staten gaven gedetailleerde informatie en beschikbare statistische data over administratieve detentie en verwijdering van begeleide en niet-begeleide minderjarigen in hun land. De ad-hoc query werd gelanceerd door het Belgisch EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 31 januari 2015

Dit is de Belgische bijdrage voor het EMN rapport aangaande beleid, praktijk en data mbt niet-begeleide minderjarigen. De nationale EMN-contactpunten van andere (lid)staten hebben een gelijkaardig rapport gepubliceerd over dit onderwerp voor hun lidstaat.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 22 april 2013

This publication targets policymakers and practitioners in the field of migration and child protection, along with academics and activists, and sheds light on the situation of migrant children.

Publicatie datum:

This report realized on the basis of a documentary study addresses the question of the protection of unaccompanied minors from West Africa to North Africa from a transnational point of view.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Study
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 17 januari 2013

Deze compilatie van antwoorden op een ad hoc rondvraag van het Franse contactpunt bevat informatie over de verwijdering van niet-begeleide minderjarigen in EU lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform presents the main developments that took place in 2011 with regard to international protection comprising statistics, the Common European Asylum System, intra-EU Solidarity , external dimension and unaccompanied minors.

Publicatie datum: 25 juli 2012

16 lidstaten hebben geantwoord op een ad hoc query over niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Er wordt een overzicht gegeven van statistische gegevens en procedures in de verschillende lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum:

How to promote the dignity of unaccompanied children, who find themselves alone, in a vulnerable situation, far from their home environment and separated from their parents?
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: Report
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 21 april 2011

Studie over niet-begeleide minderjarigen, uitgevoerd door de Risicoanalyse Unit van FRONTEX. Ondermeer EMN en de Belgische opvangorganisatie "Payoke" hebben bijgedragen aan de studie.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 30 juni 2009

Wie zijn de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België? Wat drijft hen naar België te komen en er te verblijven? Wat is het beleid aangaande opvang, terugkeer en integratie voor NBMV's? Deze studie beantwoordt deze vragen en bevat statistische gegevens.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies