Niet-begeleide minderjarigen in België (EMN)

Wie zijn de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) in België? Wat drijft hen naar België te komen en er te verblijven? Wat is het beleid aangaande opvang, terugkeer en integratie voor NBMV's? Deze studie beantwoordt deze vragen en bevat statistische gegevens.

Over deze studie
 
De dienst voogdij registreert elk jaar in België gemiddeld een 1800-tal niet-begeleide minderjarigen  in België. De meerderheid onder hen hebben geen asiel aangevraagd en worden onderschept door de politie. België fungeert als transitland naar het Verenigd Koninkrijk of Scandinavische landen voor deze minderjarigen. De identificatie van de minderjarige, het vaststellen van zijn leeftijd, het toewijzen van een voogd, de selectie van een gastgezin en verschillende andere onderwerpen gerelateerd aan verdwijningen en terugkeer zijn stuk voor stuk uitdagingen en komen aan bod in deze studie.
 
Dit rapport werd opgesteld door het Belgisch contactpunt van het Europees migratienetwerk.
 

 

Publication Date:
di 30 jun 2009
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: