Beleid, praktijk en data mbt niet-begeleide minderjarigen in België (update 2014)

Dit is de Belgische bijdrage voor het EMN rapport aangaande beleid, praktijk en data mbt niet-begeleide minderjarigen. De nationale EMN-contactpunten van andere (lid)staten hebben een gelijkaardig rapport gepubliceerd over dit onderwerp voor hun lidstaat.

In 2008-2009 voerde het EMN reeds een vergelijkende studie uit " “Policies on reception, return and integration arrangements for, and numbers of, unaccompanied minors”. Deze vergelijkende studie behandelde verschillende elementen van de migratieprocedures waar niet-begeleide minderjarigen mee worden geconfronteerd, zoals binnenkomstvoorwaarden, de asielprocedure, opvang- en integratiemodatliteiten, alsook terugkeer. Dit rapport kan worden geraadpleegd via deze link

Deze update van 2014 heeft als doel om beleidswijzigingen in kaart te brengen die zich hebben voorgedaan sinds 2009, alsook om meer recente statistische data aan te bieden. De update vult ook een aantal leemtes op die niet aan bod kwamen in het vorige rapport.

De redactie van de verschillende nationale rapporten gebeurde aan de hand van een gemeenschappelijke vragenlijst, dit om in de mate van het mogelijke, vergelijkbaarheid tussen rapporten van de verschillende lidstaten te verzekeren.

Aan de hand van alle nationale bijdragen wordt vervolgens een syntheserapport gepubliceerd door de EMN service provider, in samenwerking met de Europese Commissie en de nationale contactpunten. Het syntheserapport biedt dan een overzicht van de situatie in alle (lid)staten.

Deze 2014 update van het rapport mbt niet-begeleide minderjarigen (NBMs) bevat data en informatie over:  

  • Motieven en omstandigheden waarin NBMs de EU binnenkomen.
  • Binnenkomstprocedures en grensprocedurs voor NBMs.
  • Opvangmodatliteiten en integratiemaatregelen. 
  • NBMs die verdwijen/ontsnappen uit opvangstructuren.
  • Bepaling voor NBMs die 18 jaar zijn geworden.
  • Terugkeerpraktijk en reintegratie van NBMs.

 

Publication Date:
za 31 jan 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: