Publicatie datum: 29 september 2013

Deze studie gaat na in welke mate België actief hoog gekwalificeerde en gekwalificeerde derdelanders aantrekt. De eventuele maatregelen en het beleid worden geanalyseerd en geëvalueerd - in functie van hun effectiviteit , en resterende uitdagingen en hindernissen worden geïdentificeerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 26 september 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode februari tot juni 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 12 september 2013

The Inform provides an overview of current mobility provisions within the EU acquis to encourage the mobility of third-country nationals. It explores challenges and barriers which affect such mobility.
Hoofdthema: Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: intra-EU mobility, mobility rights

Publicatie datum: 06 september 2013

Het doel van deze studie is om een overzicht te geven van de organisatie van de opvangstructuren in de verschillende EU lidstaten en goede praktijken te identificeren voor een efficiënt, flexibel en kwalitatief opvangsysteem.
Hoofdthema: Opvang
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: opvangcrisis

Publicatie datum: 09 augustus 2013

Deze EMN informatiefiche geeft informatie over het gebruik van quota in de verschillende lidstaten als een mechanisme om arbeidsmigratie aan te sturen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmarktbeleid

Publicatie datum: 23 mei 2013

Dit is het 9de beleidsrapport van het Belgische Contactpunt van het EMN. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen inzake asiel en migratie in België voor het jaar 2012.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten

Publicatie datum: 15 april 2013

Dit syntheserapport is gebasseerd op de bijdrage van 24 nationale rapporten van EMN contactpunten en geeft een overzicht van het beleid inzake de toegang en mobiliteit voor internationale studenten in de EU.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 14 maart 2013

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode oktober 2012 tot januari 2013, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 28 februari 2013

Het doel van deze EMN studie was om de barrières te identificeren aangaande de intra-EU mobiliteit van derde landers en om een overzicht te geven van de Europese en nationale regelgeving en beleid.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: intra-EU mobiliteit

Publicatie datum: 21 februari 2013

Dit syntheserapport bevat de bevindingen van de thematische EMN studie aangaande de identificatie van asielzoekers: praktijk en uitdagingen, van de EMN contactpunten van 25 lidstaten.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides a short overview of the main developments that took place in the EU in 2011 in response to increasing migratory pressure and specifically in relation to the six strategic priority areas of the EU Action on Migratory Pressure.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides an overview of the main developments that took place in 2011 within the Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) objective of maximising the development impact of migration and mobility.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform presents the main developments that took place in 2011 with regard to international protection comprising statistics, the Common European Asylum System, intra-EU Solidarity , external dimension and unaccompanied minors.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform summarises the main developments in 2011 in legal migration and mobility. Topics addressed include statistics, promoting legal migration channels, economic, family Reunification and integration.

Publicatie datum: 03 januari 2013

This EMN Inform provides an overview of existing approaches, mechanisms and measures to reduce irregular migration to the EU and Norway.
Hoofdthema: Irregular Migration
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migratory pressure, effective practice

Publicatie datum: 03 januari 2013

Deze EMN informatiefiche analyseert de link tussen visa- en migratiebeleid in lidstaten, in het bijzonder voor wat betreft visa van het lange type (nationale visa).
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: migratiebeheer

Publicatie datum: 15 november 2012

Dit rapport van 2012 geeft een overzicht van hoe het asiel- en migratiebeleid is georganiseerd in België. De studie is een update van het rapport van 2008-2009.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: institutionele kader

Publicatie datum: 31 oktober 2012

Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten van de EMN studie over praktische maatregelen om irreguliere migratie te verminderen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in 22 lidstaten van de EU.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: Thematische Studies

Publicatie datum: 26 oktober 2012

Dit syntheserapport vat de voornaamste bevindingen samen van de nationale rapporten voor de EMN-studie over visabeleid als migratiekanaal. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de nationale contactpunten van 21 lidstaten van de EU.
Hoofdthema: Grenscontrole & Visa
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: visabeleid

Publicatie datum: 19 oktober 2012

Dit rapport geeft een overzicht van Europese en nationale ontwikkelingen op het vlak van asiel- en migratiebeleid voor de periode juni tot september 2012, alsook statistische informatie, EMN rapporten en andere publicaties, gebeurtenissen en nieuwsitems.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN bulletin

Publicatie datum: 03 oktober 2012

Deze onderzoeksopdracht, uitgevoerd door Prof. F. Caestecker (Hogeschool Gent) in opdracht van het EMN onderzoekt de beleidsvoering aangaande internationale studenten en de mate waarin studenten uit derde landen gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om te studeren in België.
Hoofdthema: Studie en vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: mobiliteit

Publicatie datum: 25 september 2012

In deze nationale bijdrage voor de EMN focusstudie beschrijft het Belgische Nationale Contactpunt de problematiek aangaande de identificatie van asielzoekers en afgewezen asielzoekers.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: identificatie

Publicatie datum: 30 juni 2012

Deze editie van 'EMN Inform' brengt de belangrijkste bevindingen uit de statistieken 2009 inzake migratie en internationale bescherming, en dit o.b.v. o.b.v. gegevens van 21 lidstaten. Deze statistieken werden verzameld in overeenstemming met Verordening 862/2007 over Migratie-statistieken.
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 29 juni 2012

Deze versie van 'EMN Inform' presenteert de belangrijkste bevindingen van de EMN-focusstudie die hierboven wordt genoemd.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn