Statistieken in focus: Buitenlandse bevolking en in het buitenland geboren bevolking (Eurostat)

Bijna tweederde van de buitenlanders die in EU-lidstaten wonen zijn burger van de buiten de EU-27.

In 2011 woonden 33,3 miljoen buitenlandse burgers in de EU-27. Dit is 6.6% van de totale bevolking. De meerderheid hiervan, 20,5 miljoen, waren burgers van niet-EU-lidstaten, terwijl de overblijvende 12,8 miljoen burgers waren van andere EU-lidstaten.

Omdat hierover betere data beschikbaar zijn, wordt informatie over burgerschap vaak gebruikt om de populatie met een buitenlandse achtergrond te bestuderen. Maar omdat burgerschap doorheen de tijd kan wijzigen, is het ook nuttig om informatie naargelang het geboorteland voor te stellen. Er waren 48,9 miljoen in het buitenland geboren inwoners in de EU in 2011, of 9,7% van de totale populatie. Hiervan was 32,4 miljoen buiten de EU geboren en 16,5 miljoen in een andere EU-lidstaat geboren. Alleen in Luxemburg, Ierland, Hongarije, Cyprus en Malta was de groep in het buitenland geboren personen die in andere EU-lidstaten werd geboren groter dan de groep die buiten de EU werd geboren.  De groep mensen geboren in het buitenland was in alle lidstaten groter dan de buitenlandse burgers, en dit behalve in Luxemburg, Letland en Tjechië.

De details van de publicatie en het electronische formaat zijn beschikbaar in het Engels op de website van Eurostat.

Een persbericht (eveneens in het Engels) werd op 11 juli 2012 gepubliceerd door Eurostat. 

Publication Date:
wo 08 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: