Jaarverslag Migratie 2012 (Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)

Dit is het zesde Jaarverslag Migratie dat het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding publiceert. Het rapport brengt thematisch de beschikbare cijfers samen met een overzicht van recente ontwikkelingen en diept een aantal kwesties uit in een juridische analyse.

Cover van het rapport in het Frans

Download publication

Het Jaarverslag Migratie 2012 bevat volgende hoofdstukken

  • Migratie in België: aantallen en stromen 
  • Toegang tot het grondgebied
  • Legaal verblijf met onderdelen over achtereenvolgens internationale bescherming en staatloosheid, recht op gezinsleven, economische migratie en vrij verkeer, migratie om studieredenen en regularisatie
  • Terugkeer, verwijdering, detentie
  • Verschillen in behandeling op basis van verblijfsstatuut
  • Nationaliteit

In bijlage 1 is een lijst van aanbevelingen aan de overheden opgenomen.

Publication Date:
ma 24 jun 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: