Werkdocument van de Commissie bij het jaarraport over Migratie en Asiel (2010)

Een werkdocument van de Europese Commissie werd toegegevoegd aan de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad, in het kader van het jaarlijks rapport aangaande Immigratie en Asiel 2010.

Over dit rapport:

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in 2010 op Europese niveau en op het niveau van de lidstaten aangaande de engagementen vastgelegd in het Europees Pact aangaande Migratie en Asiel en de desbetreffende asiel en migratiedoelstellingen uit het Stockholmprogramma en het bijhorende Actieplan. De rapporteringsperiode loopt van 1 januari 2010 tot 31 december 2010.

Het werkdocument toegevoegd aan de Mededeling van de Commissie aan het EP en de Raad, binnen het kader van het Jaarlijks Rapport over Immigratie en Asiel 2010 is enkel in het Engels beschikbaar.

Het werkdocument is enkel in het Engels beschikbaar.

Author: European Commission

Publication Date:
vr 17 jun 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: