Jaarlijks beleidsrapport 2008 (EMN)

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport aangaande Asiel en Migratie 2008 - geeft een overzicht van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van migratie en asiel. Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

afbeelding voorblad rapport

Download publication

Over dit rapport:

Elk Nationaal Contactpunt van EMN dient een dergelijk beleidsjaarrapport op te stellen. De verschillende nationale bijdragen worden naderhand in een Europees syntheserapport gebundeld.

Voor de redactie van dit rapport werd, zoals toegelicht in de annex (methodology) gebruik gemaakt van verschillende bronnen (officiële documenten, persartikelen, informatie afkomstig van NGO's, etc.) 

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
ma 01 jun 2009
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: