Jaarlijks beleidsrapport over asiel en migratie in België en in de EU in 2015 (EMN)

Het jaarlijks beleidsrapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU in 2015.

Dit is het 12e jaarlijks beleidsrapport van het Europees Migratienetwerk (EMN).  Het dekt de periode januari - december 2015.

Het Belgische Contactpunt van het EMN produceerde een national beleidsrapport. De andere Nationale contactpunten van het EMN produceerden evenees een dergelijk beleidsrapport. Op basis van deze nationale bijdrages werd een vergelijkend syntheserapport op Europees niveau geproduceerd.

Het belgische rapport en het syntheserapport geven een inzicht in de belangrijkste politieke en wetgevende ontwikkelingen op het vlak van migratie en asiel in België en in de EU van het referentiejaar en bevatten relevant cijfermateriaal. De rapporten bevatten ook informatie betreffende de belangrijkste discussies op beleidsniveau en/of in de bredere samenleving, evenals de implementatie van EU wetgeving.

 Meer specifiek focussen de rapporten op de volgende onderwerpen:

  • Internationale bescherming
  • Legale migratie en mobiliteit
  • Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  • Bestrijding van de mensenhandel
  • Migratie en ontwikkeling
  • Irreguliere migratie en mensensmokkel
  • Terugkeer

De rapporten zijn enkel beschikbaar in het Engels.

Voor bijkomende informatie, zie het Belgische rapport en het syntheserapport in bijlage. Nationale bijdrages van andere lidstaten zijn hier beschikbaar.

Publication Date:
ma 01 aug 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: