Het EMN Jaarlijks Beleidsrapport van 2010

Dit EMN synthese rapport geeft een globaal overzicht van de meest significante politieke en wettelijke (inclusief Europese) ontwikkelingen, als publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel in de 27 nationale contactpunten plus het contactpunt van Noorwegen in het jaar 2010

cover syntheserapport

Download publication

Over dit rappport:

Het doel van het jaarlijks beleidsrapport van EMN is een overzicht van de meest significante politieke en wettelijke ontwikkelingen, als publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel aan te reiken maar met de nadruk op onderdanen uit derde-landen ipv EU onderdanen. Het doel van het syntheseverslag is het samenvatten en vergelijken van de bevindingen binnen een EU-perspectief, om een nuttig overzicht voor de beleidsmakers in het bijzonder te bieden.

Dit rapport is de zevende in een reeks van dergelijke meldingen, dit keer voor de periode 1 januari 2010-31 december 2010. Elk EMN NCP heeft een Nationaal Rapport waarin de ontwikkelingen van hun lidstaat worden opgesomt, dit vormt de basis van het syntheseverslag. 

Het jaarlijks beleidsrapport heeft in 2010 voor de tweede keer een aanvullend doel, namelijk een bijdrage te leveren voor het personeel van de Commissie via een werkdocument voor een verslag over immigratie en asiel, die de uitvoering van het "Europees pact op immigratie en asiel" van de migratie en asiel aanbevelingen van het Stockholm programma inwilligen. Het Commissierapport in mei 2011 uitgegeven, met Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) werd door de Raad geadopteerd in Juni 2011.

Auteur: EMN

Dit rapport is enkel beschikbaar in het Engels en in het Frans.

Publication Date:
do 06 okt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: