Publicatie datum: 23 november 2011

De belangrijkste doelstelling van dit rapport is de statistische trends over migratie en internationale bescherming voor het referentiejaar 2008 op Europees niveau te beschrijven.
Hoofdthema: Statistieken
Publicatietype: Jaarlijkse Statistische Rapporten
Trefwoorden: asielstatistieken

Publicatie datum: 06 oktober 2011

Dit EMN synthese rapport geeft een globaal overzicht van de meest significante politieke en wettelijke (inclusief Europese) ontwikkelingen, als publieke debatten, op het vlak van migratie en asiel in de 27 nationale contactpunten plus het contactpunt van Noorwegen in het jaar 2010
Hoofdthema: Asiel
Publicatietype: Jaarlijkse Beleidsrapporten
Trefwoorden: asielstatistieken