Jaarlijks beleidrapport 2010 (EMN)

Het voorliggende rapport – het ‘Belgisch beleidrapport asiel en migratie 2010’ – geeft een overzicht over ontwikkelingen en veranderingen die op het vlak van migratie en asiel in het referentiejaar hebben plaats gevonden. Het rapport is enkel in het Engels beschikkbaar.

Download publication

Elk nationaal contactpunt van het EMN schrijft elk jaar een nationaal beleidsrapport asiel en migratie. De bron van dit rapport zijn officiële documenten, persartikels, informaties van NGO’s en andere organisaties en een hele gamma van bijkomende informatie.
Deze nationale rapporten zijn weer de basis van een ‘beleidsrapport Europa’, waar het gebeuren op het vlak van migratie en asiel in de gehele EU plus Noorwegen wordt gesynthetiseerd.
 

Publication Date:
vr 08 apr 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: