Country Factsheet België 2019 (EMN)

De Country Factsheet biedt een korte samenvatting van de voornaamste ontwikkelingen op het vlak van migratie en internationale bescherming in België in 2019, met inbegrip van de meest recente statistieken.

Download publication

De Country Factsheet biedt een overzicht van de voornaamste ontwikkelingen inzake migratie en internationale bescherming in België in 2019 op basis van het Jaarlijks rapport asiel en migratie in België 2019 van EMN.

De volgende thema's komen aan bod:

  • Legale migratie en mobiliteit
  • Internationale bescherming, inclusief asiel
  • Niet-begeleide minderjarigen en andere kwetsbare groepen
  • Integratie
  • Nationaliteit en staatloosheid
  • Grenzen, Schengen en visa
  • Irreguliere migratie, inclusief mensensmokkel
  • Mensenhandel
  • Terugkeer en readmissie
  • Migratie en ontwikkeling

De Country Factsheet bevat ook een statistische bijlage.

De Factsheets van de andere lidstaten en Noorwegen vindt u hier.

Publication Date:
do 06 aug 2020
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: