Jaarlijks beleidsrapport 2011 (EMN)

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over asiel en migratie 2011 - brengt een overzicht van de ontwikkelingen en veranderingen die hebben plaatsgevonden in België op het vlak van asiel en migratie.

cover annual policy report 2011

Download publication

Over dit rapport:

Elk nationaal contactpunt van het EMN maakt een nationale bijdrage waarin de voornaamste reglementaire wijzigingen en andere gebeurtenissen inzake asiel en migratie worden beschreven. Dit rapport werd opgesteld aan de hand van verschillende bronnen (officiële teksten, persberichten, informatie van NGO's, enz..)

De nationale bijdragen van elke lidstaat zullen worden samengebracht in een Europees syntheserapport.

Dit rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
ma 16 apr 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: