"Immigration without Inclusion: Non-Nationals in Nation-Building in the Gulf States"

Philippe Fargues, directeur van het Migration Policy Centre van het European University Institute te Firenze, geeft een kijk op de moeilijkheden die migranten ondervinden in de Golfstaten.

Het European University Institute van Firenze hebben een nieuwe paper uitgegeven. De (beperkte) rechten van migranten in de Golfstaten worden er belicht..

Het rapport geeft een histrosiche en kwantitatieve benadering van de positie die migranten innemen in de Golfregio. Er wordt besproken hoe de welvaart door olie-inkomsten en het nationale beleid hebben geleid tot demografische veranderingen.

Philipe Fargues geeft aan dat ondanks het aanzienlijk aantal immigranten in de Golfstaten de deelname aan de opbouw van de natie een moeilijk proces blijft voor buitenlandse werknemers. Immigranten hebben geen toegang tot nationaliteitsverwerving, worden amper betrokken in het maatschappelijke leven en hebben slechts beperkte verblijfsvergunningen.

In de paper wordt ook de vergelijking gemaakt met migrantenbeleid in Noord-Amerika, de Europese Unie en Oceanië. Er wordt onderzocht welke impacht het beleid heeft om demografische ontwikkelingen en de inclusie van immigranten in de verschillende gastlanden.

Deze paper is enkel in het Engels te consulteren.

Publication Date:
ma 20 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: