Geselecteerde studies van de internationale migratie, integratie en sociale cohesie organisatie (IMISCOE)

De huidige editie van het IMISCOE-AUP handboek omvat 25 theoretische studies die een invloed kunnen uitoefenen op Europees onderzoek en/of een Europees perspectief op internationale migratie en integratie kunnen geven.

Cover page study

Download publication

Over deze studie:

Het  IMISCOE (de volledige Engelse naam luidt: International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) Research Netwerk brengt onderzoekers van 25 onderzoeksinstellingen bijeen die gespecialiseerd zijn in internationale migratie, integratie en sociale cohesie in Europa.

Deze studie is enkel beschikbaar in het Engels.

Auteur: IMISCOE - International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe

Publication Date:
do 27 jan 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: