Familie zonder grenzen (Centrum)

Deze brochure van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) geeft een antwoord op 50 vragen over internationale families aan de hand van het internationaal privaatrecht

Download publication

Met deze brochure willen de ADDE, het Centrum, het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en het VMC (het huidige Kruispunt M-I) enerzijds correcte informatie aanbieden aan internationale families en professionele hulpverleners om hen wegwijs te maken in de complexe wetgeving. Anderzijds is deze brochure een valorisatie van het expertisewerk van de steunpunten waardoor ook het grote publiek kennismaakt met hun werking.

Publication Date:
wo 11 mei 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: