De organisatie van het asiel- en migratiebeleid in België (EMN)

Deze studie beschrijft en analyseert de verschillende aspecten van het huidige Belgische asiel- en migratiebeleid. Er wordt ook aandacht besteed aan het verleden en een blik op de toekomst geworpen.

 

Over deze studie

België heeft zijn asiel- en migratiebeleid en reglementering de laatste decennia verschillende keren aangepast om tegemoet te komen aan Europese richtlijnen en nieuwe politieke keuzes en realiteiten. Er zijn ondermeer wijzigen doorgevoerd op het vlak van de asielprocedure, regularisatie en terugkeer. De verschillende visies aangaande asiel en migratie in het licht van deze hervormingen worden besproken in deze studie.

Deze publicatie is enkel in het Engels beschikbaar

 

Publication Date:
di 31 mrt 2009
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: