Jaarlijks beleidsrapport 2006 (EMN)

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2006 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.

afbeelding voorblad van het rapport

Download publication

Over dit rapport:

Dit jaarlijkse rapport van het Belgische contactpunt van het Europees Migratienetwerk kwam tot stand op basis van overheidsrapporten, persartikelen, parlementaire en wetgevende teksten.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Auteur: EMN

 

 

Publication Date:
wo 23 jan 2008
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: