Stratificatie van de bevolking: gender and gezinsmigratiebeleid in Europa

Herwerkte en geüpdate versie van een vergelijkend analyse van het gezinsmigratiebeleid in 9 Europese landen (AT, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, UK), uitgevoerd door het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)

Over deze publicatie:

In de laatste decades was gezinsmigratie de meest voorkomende vorm van legale migratie naar Europa. In de laatste jaren werd deze vorm van migratie meer een meer in vraag gesteld. Traditioneel werd in Europa het recht op gezinshereniging als een middel gezien om de integratie van migranten in het gastland te bevorderen. In meer recente debatten over de etnische afsluiting van migrantengemeenschappen and het vermeende “falen” van integratie, werd het “migranten gezin” meer en meer als hinderpaal van integratie beschouwd – als een sfeer die gekarakteriseerd zou zijn door patriarchale structuren en antiliberale praktijken en tradities zoals arrangeerde en gedwongen huwelijken. In consequentie werden verschillende manieren van gezinsmigratie toenemend het subject van beperkingen, terwijl de bestaande wettelijke voorwarden verstrengt werden.


Het onderzoeksproject van ICMPD analyseert het gezinsmigratiebeleid in negen Europese landen uitgaande van twee perspectieven. 1) Het beleid en beleidsvorming met betrekking tot gezinsmigratie van een “top-down” perspectief door de analyse van de wetgeving, publieke debatten en door interviews met experts. 2) Vanuit een bottom-up” perspectief worden de consequenties van bepaalde beperkingen van gezinsmigratie voor de betrokkenen zelfs geanalyseerd en hun strategieën onderzocht, met welke migranten proberen met deze beperkingen om te gaan om hun familieleven te organiseren.

Deze publicatie is enkel verkrijgbaar in het Engels

Auteur: ICMPD - International Centre for Migration Policy Development
 

Publication Date:
ma 04 apr 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: