De rol van legale immigratie in de context van de vergrijzing

Mevr Joëlle Milquet, vice-eerste minister en Minister for Employment and Equal Opportunities responsible for migration and asylum policy, asked the European Economic and Social Committee to draw up an exploratory opinion on the role of legal immigration in the context of demographic challenges.

1. Conclusies

1.1 Om de demografische uitdagingen aan te gaan is volgens het EESC een overkoepelende aanpak vereist, waarbij actie ondernomen wordt met betrekking tot verschillende aspecten van het economische, sociale en politieke leven. Legale immigratie maakt deel uit van het antwoord dat de Europese Unie wil bieden in de huidige demografische context.

1.2 De interne mobiliteit van burgers binnen Europa is beperkt; ze is minder hoog dan de immigratie uit derde landen. Het Comité is van mening dat hindernissen uit de weg geruimd moeten worden om de interne mobiliteit van Europese werknemers te bevorderen.

1.3 Het EESC steunt het Europa 2020-initiatief om de participatiegraad onder de bevolking van 20 tot 64 jaar op te trekken tot 75 %, door meer vrouwen en ouderen aan een baan te helpen en de integratie van immigranten op de arbeidsmarkt te verbeteren.

etc...

Publication Date:
di 28 dec 2010
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: