Publicatie datum: 02 april 2020

21 Member States provided information on national laws and practices regarding the time limits for decisions on family reunification and the consequences of exceeding these limits.

Publicatie datum: 20 juli 2017

This EMN Inform summarizes the main findings of the EMN study on "Family Reunification of TCNs in the EU plus Norway".

Publicatie datum: 20 juli 2017

Vandaag publiceert het Europees Migratienetwerk (EMN) een vergelijkend rapport over Gezinshereniging van derdelanders in de EU: nationale praktijken. Het bevat de belangrijkste bevindingen over de praktijken in 25 EU-lidstaten en Noorwegen

Publicatie datum: 29 juni 2012

Deze versie van 'EMN Inform' presenteert de belangrijkste bevindingen van de EMN-focusstudie die hierboven wordt genoemd.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn

Publicatie datum: 27 juni 2012

Op basis van de belangrijkste bevindingen uit de nationale bijdragen van de 24 EMN NCP's, brengt het EMN-syntheserapport raakvlakken en verschilpunten naar voor op vlak van preventie, detectie en actie, zowel als statistieken over schijnhuwelijken en valse ouderschapsverklaringen.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: schijnhuwelijk

Publicatie datum: 07 maart 2012

UNHCR antwoordt op de vragen die worden opgeworpen door de Europese Commissie in verband met gezinshereniging van derdelanders. De paper van het UNHCR voorziet in praktische aanbevelingen aan lidstaten over de verschillende zaken die verband houden met gezinshereniging met vluchtelingen.

Publicatie datum: 16 september 2011

De denktank Itinera Institute analyseert in zijn publicatie de nieuwe wet op gezinshereniging in België
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie