Het antwoord van UNHCR op het groenboek van de Europese Commissie inzake gezinshereniging

UNHCR antwoordt op de vragen die worden opgeworpen door de Europese Commissie in verband met gezinshereniging van derdelanders. De paper van het UNHCR voorziet in praktische aanbevelingen aan lidstaten over de verschillende zaken die verband houden met gezinshereniging met vluchtelingen.

UNHCR doet aanbevelingen aangaande verschillende aspecten die verband houden met gezinshereniging met vluchtelingen in de EU.

UNHCR benadrukt dat EU lidstaten de gezinseenheid en gezinshereniging moeten verzekeren, in het bijzonder in de gevallen waar het uiteenvallen van de familie het gevolg is geweest door gedwongen migratie ten gevolge van vervolging of oorlog.

In het document worden volgende zaken aangekaart: beperkingen in termijn voor gezinshereniging, de enge afbakening van van het concept familie, de moeilijkheden in het opsporen van gezinsleden en het gebrek aan informatie over de procedure voor gezinshereniging.

Het UNHCR verwelkomt het voorstel van de Europese Commissie die gunstigere regels voorziet voor vluchtelingen. Het UNHCR doet wel aanbevelingen inzake de praktische obstakels die er nog zijn voor gezinshereniging in EU lidstaten.

De publicatie kan worden geraadpleegd op de website of the UNHCR. Dit document is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
wo 07 mrt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: