Publicatie datum: 30 maart 2020

Deze drie EMN Informs belichten verschillende aspecten van terugkeerbegeleiding. O.a. de verschillende benaderingen, de ondersteuning van terugkeerconsulenten, en de outreach naar migranten komen aan bod.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: voluntary return

Publicatie datum: 24 augustus 2018

This study provides insight into the decision-making process of migrant families in family locations in the Netherlands, whose legal remedies in most cases have been exhausted, but nevertheless decide not to return.
Hoofdthema: Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: voluntary return, families

Publicatie datum: 08 juni 2016

Deze EMN Inform geeft een overzicht van 96 programma's geïmplementeerd door 26 lidstaten en Noorwegen om migranten bij te staan in hun terugkeer- en re-integratieproces.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: terugkeer

Publicatie datum: 10 mei 2016

What image do irregular migrants and their representatives have of voluntary return? Is voluntary return well-known? These topics are the focus of a study carried out by the Katholieke Universiteit Leuven (KUL).
Hoofdthema: Irregular Migration, Return & Readmission
Publicatietype: Study
Trefwoorden: voluntary return

Publicatie datum: 03 november 2015

Deze EMN Inform vat de belangrijkste resultaten van de EMN Studie "Dissemination of Information on Voluntary Return: how to reach irregular migrants not in contact with the authorities" samen.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN inform

Publicatie datum: 17 september 2015

Deze EMN-studie focust op de verschillende in België en in de EU gebruikte benaderingen om te verzekeren dat irreguliere migranten geïnformeerd worden over de verschillende terugkeeropties
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 01 januari 2015

Deze EMN Inform geeft een overzicht van de nationale praktijken op het vlak van terugkeer en re-integratie naar West-Afrika.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: REG
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 01 oktober 2014

De directory van de EMN terugkeerexpertengroep "Connecting Return Experts across Europe" geeft een overzicht van de programma's in de EU om de terugkeer en re-integratie in derde landen te ondersteunen.

Publicatie datum: 19 november 2013

Deze EMN Informatiefiche geeft een overzicht van de huidige situatie rond terugkeer in de EU Schengenlanden en Noorwegen, met statistische ondersteuning.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 09 augustus 2013

10 lidstaten verschaffen gedetailleerde informatie en statistische gegevens aangaande hun terugkeerbeleid, gedwongen verwijderingen en vrijwillige terugkeer. Deze vraag werd gelanceerd door het Franse EMN contactpunt.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 03 juli 2013

This very first edition of the IOM Brussels Country Office (CO) Year Report will give you a brief overview of activities undertaken in 2012 allowing a focus on specific areas of interest linked to the Belgian and Luxembourg migration context and more broadly to the European and global context.

Publicatie datum: 25 juni 2013

Om te voldoen aan een grote vraag naar gedetailleerd cijfermateriaal aangaande asiel en migratie heeft het Belgisch Contactpunt van het EMN een reeks asiel- en migratiestatistieken gebundeld.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 17 januari 2013

Deze compilatie van antwoorden op een ad hoc rondvraag van het Franse contactpunt bevat informatie over de verwijdering van niet-begeleide minderjarigen in EU lidstaten.
Hoofdthema: Ad hoc vragen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 29 februari 2012

Het Belgische Federale Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) geeft de statitieken bekendgemaakt van vrijwillige terugkeer vanuit België in 2011.
Hoofdthema: Statistieken
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

Publicatie datum: 04 mei 2011

IOM publiceerde in samenwerking met Fedasil het jaarrapport REAB 2010
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 30 maart 2011

In welke mate kunnen vrijwillige terugkeerprogramma's voor buitenlandse werknemers bijdragen aan het verminderen van de werkeloosheidsdruk binnen de context van een economische crisis? Tegen de achtergrond van vaststellingen in andere landen wordt het Spaanse beleid geanalyseerd.
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer