Vrijwillige terugkeerprogramma's: kunnen zij de gevolgen van de economische crisis verlichten?

In welke mate kunnen vrijwillige terugkeerprogramma's voor buitenlandse werknemers bijdragen aan het verminderen van de werkeloosheidsdruk binnen de context van een economische crisis? Tegen de achtergrond van vaststellingen in andere landen wordt het Spaanse beleid geanalyseerd.

Over deze studie:

In november 2008 heeft de Spaanse overheid een vrijwillig terugkeerprogramma goedgekeurd voor buitenlandse werknemers om de werkeloosheidsdruk in de nasleep van de financiële crisis van 2008/09 te verminderen. Vrijwillige terugkeerprogramma's zijn niet nieuw.  Frankrijk heeft er voor het eerst gebruik van gemaakt in de nasleep van de oliecrisis van 1973/74. Deze studie analyseert het Spaanse programma tegen de achtergrond van gelijkaardige programma's gedurende de afgelopen 30 jaar in Frankrijk. Het doel van de paper is om te evalueren in welke mate dergelijke vrijwillige terugkeerprogramma's zowel voor de ontwikkelde als voor de ontwikkelingslanden een antwoord kunnen zijn op de effecten van de crisis.

Deze studie is enkel in het Engels beschikbaar.

Auteur: Piotr Plewa, Publication of the Centre on Migration, Policy and Society (Working Paper No. 75, University of Oxford)

Publication Date:
wo 30 mrt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: