Programma’s en strategieën in België betreffende begeleide vrijwillige terugkeer en herintegratie in derde landen (EMN)

Hoe is begeleide terugkeer gedefinieerd? Hoe is vrijwillige terugkeer geïmplementeerd in België en wat is de doelgroep? Deze studie onderzoekt verder de politieke en institutionele context, de wettelijke basis, alsook de beschikbare programma's en gegevens aangaande het onderwerp.

Over deze studie

Vrijwillige terugkeer valt onder de bevoegdheid van de minister voor maatschappelijke integratie. Dit heeft als consequentie dat vrijwillige terugkeer wordt beschouwd als een instrument van sociale ondersteuning en dit heeft een impact op de doelstelling, doelpubliek en ondersteuning geleverd door verschillende actoren. De organisatie van vrijwillige terugkeer is een complexe aangelegenheid. De Belgische REAB-programma's worden geëvalueerd en hervormd, met financiering van het Europees Terugkeerfonds.

Deze studie werd in opdracht van het Belgisch contactpunt van EMN uitgevoerd door Fedasil.

Inhoudstafel:

Executive Summary

1. Inleiding: doelstelling en gevolgde methodologie

2. Definities, categorieën en profielen van (mogelijke) terugkeerders en beschikbare data

3. Politiek en juridisch kader

4. Overzicht van de maatregelen met betrekking tot vrijwillige terugkeer

5. Herintegratie en duurzaamheid van de terugkeer

6.Conclusies

Publication Date:
do 01 okt 2009
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: