Het aanpakken van arbeidsschaarste via migratie in België (EMN)

Wat is de Belgische benadering aangaande arbeidsmigratie? In deze studie wordt de relatie tussen (het aanpakken van) arbeidsschaarste en het migratiebeleid onder de loep genomen.

Over deze studie

Het bestaande Belgische arbeidsmigratiebeleid is eerder bescheiden en bestaat voornamelijk uit het toekennen van tijdelijke werkgvergunningen aan specifieke gevallen. Het huidige arbeidsmigratiebeleid is niet ontwikkeld om structurele tekorten op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Gezien het feit dat er in België een aanzienlijke arbeidsmarktreserve is van zowel werkeloze Belgen als werkeloze migranten, is er weinig enthousiasme om het huidige arbeidsmigratiebeleid uit te breiden.

Deze studie is enkel in het Engels beschikbaar.

Deze studie werd in opdracht van het Belgisch contactpunt van het EMN uitgevoerd door het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UA).

Publication Date:
di 28 dec 2010
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: