De tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouw. Een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving van de huidige situatie

Studie van de HIVA-KU Leuven in opdracht van de Vlaamse overheid. Dit rapport onderzocht de gevolgen voor de tewerkstelling van allochtonen in de land- en tuinbouwsector ten gevolge van de wijzigingen die zich in deze sector hebben voorgedaan.

Download publication

Publication Date:
di 25 jan 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: