Arbeidstekorten en Amerikaanse immigratiehervorming: beloftes en gevaren van een onafhankelijke commissie

Er werd uitgebreid gesproken over betere controles en het correct omgaan met irreguliere immigranten in de Amerikaanse Senaat in 2006 en 2007. Deze discussies vonden plaats in de context van de uitgebreide Amerikaanse immigratie hervorming. Maar hoe zit het met de toekomstige migratiestromingen?

Over deze studie:

De voorstellen voor een uitgebreide Amerikaanse immigratiehervorming bevatten drie belangrijke elementen: (i) betere grens- en werkplaatscontroles, (ii) omgaan met de 11 miljoen irreguliere buitenlanders in de Verenigde Staten en (iii) de toekomstige migratiestromingen van buitelandse arbeiders beheren zoals de Amerikaanse werkgevers vragen. Verbeterde controles en het correct omgaan met irreguliere migranten werd uitgebreid besproken in de Amerikaanse Senaat in 2006 en 2007. De toekomstige migratiestromingen werden echter nog niet besproken.

Dit artikel geef een overzicht van verschillende beslissingen waarmee regeringen geconfronteerd worden wanneer werkgevers arbeidsmigranten vereisen, en wijst ook op de beloftes en gevaren die hiermee gepaard gaan. Dit zien we bv. bij instellingen zoals het Brits onafhankelijk 'Migration Advisory Committee' (MAC) en een gelijkaardige Amerikaanse Commissie om de arbeidsmigratie te beheren. We concluderen dat de VS Commissie wel degelijk kan helpen om het migratiebeleid te beheren maar ze kan geen keuze maken tussen tegenstrijdige politieke doelstellingen.

This study is only available in English.

Auteur: Philip Martin en Martin Ruhs, publicatie van 'Centre on Migration, Policy and Society' (Working Paper No. 81, University of Oxford)

Publication Date:
wo 30 mrt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: