Syntheserapport van de EMN-studie 'Satisfying Labour Demand through Migration'

EMN presenteert zijn synthesereport van de EMN studie ‘Satisfying Labour Demand through Migration ’ De bron van deze publicatie zijn de verschillende nationale studies die in 2010 van de Nationale Contactpunten van het EMN werden uitgevoerd.

Over deze publicatie:


Dit synthesereport vat de belangrijkste bevindingen samen van de nationale versies van de EMN-studie die door de Nationale Contactpunten (NCP’s) van 23 lidstaten werden gemaakt. (België, Bulgarije, Duitsland, Eestland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederlanden, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden).


Het doel van deze studies was meervoudig: 1) identificatie van economische sectoren in de lidstaten die een gebrek aan werkkracht uitwijzen; 2) aanduiding van nationale strategieën ter bestrijding van hiaten door middel van arbeidsmigratie van derdelanders; 3) inzicht in de effectiviteit van zulke maatregelen, met bijzondere inachtneming van de recente economische crisis en het herstel hiervan. De studie behandelt de periode van 2004 tot eind 2010 en biedt statistieken tot eind 2009.


Het syntheserapport is enkel beschikbaar in het Engels. De nationale studies zijn beschikbaar in het Engels en enkele zijn bijkomend ook te consulteren in nationale talen op de website van EMN Europa.


De Belgische studie is beschikbaar in het Engels op deze website.
 

Publication Date:
vr 17 jun 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: