Vergelijkende studie: Immigratie 2010-2011 (gevoerd door Deloitte)

De studie van het adviesbureau 'Deloitte België' richt zich op de migratie formaliteiten voor hoogopgeleide werknemers van derde landen in zes Europese lidstaten.

Deloitte-studie omslag

Download publication

Over deze studie:

Sinds 2001 voerde Deloitte een twee-jaarlijks vergelijkende studie over de administratieve formaliteiten voor buitenlandse kennismigranten uit derde landen in België, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Het eerste deel van de studie geeft een kort overzicht weer van de immigratieprocedures in de bovengenoemde landen. Het tweede deel van de studie vergelijkt de noodzakelijke administratieve formaliteiten.

Volgens Deloitte België toont de vergelijkende studie aan dat de Belgische procedure voor kennismigranten verreweg het snelste en het makkelijkste is om een aanvraag bij te doen. De tijd die nodig is om een werkvergunning te bekomen bedraagt in België zo'n 3 weken. De noodzakelijke vereisten voor een hoogopgeleide werknemer om een werkvergunning te verkrijgen is een inkomensniveau van minimum 36.604 EUR op een jaarbasis in 2011.

De studie besluit dat in tegenstelling tot de vorige jaren en in contrast met andere landen, het makkelijker is voor burgers uit derde landen om in België als kennismigrant te worden tewerkgesteld.

Deze studie is enkel beschikbaar in het Engels.
 

Publication Date:
vr 09 sep 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: