Publicatie datum: 02 februari 2022

How do Member States and Norway ensure the care and protection of children who arrive in their countries, and what measures are in place in relation to guardianship, education, access to justice, and more? This new report from the European Migration Network (EMN) provides an overview of the progress made during 2020 in the implementation of the recommendations laid out in the 2017 Communication on the protection of children in migration and is the second edition of a series of reports developed by the EMN.  
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: EMN Reports & studies

Publicatie datum: 10 maart 2021

Hoe zorgen de lidstaten voor de bescherming van kinderen bij migratieprocedures en welke maatregelen zijn er genomen met betrekking tot voogdij, huisvesting, overgang naar volwassenheid en nog veel meer? Dit rapport van het Europees Migratienetwerk (EMN), gepubliceerd op 10 maart 2021, brengt de stand van zaken in 2019 in kaart met betrekking tot de aanbevelingen die zijn vastgelegd in de mededeling van de Europese Commissie over de bescherming van kinderen in migratie van 2017.

Publicatie datum: 26 mei 2020

Deze studies analyseren de types nationale beschermingsstatussen in België en andere EU-lidstaten, samen met hun voornaamste kenmerken op het vlak van procedures en rechten.
Hoofdthema: Regularisatie, Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: protection status

Publicatie datum: 08 april 2020

Het verschijnsel van vermiste niet-begeleide migrantenkinderen staat in de EU steeds meer in de belangstelling. Verschillende internationale organisaties en Europese NGO's hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat het verdwijnen van niet-begeleide minderjarigen niet altijd op een effectieve manier wordt aangepakt. Welk beleid en welke procedures zijn er om gevallen van vermiste kinderen te registreren en op te volgen en hoe worden gegevens over vermiste kinderen verzameld in EU-lidstaten, Noorwegen en het VK? De nieuwe Inform van het European Migration Network (EMN), in samenwerking met internationale organisaties, EU-agentschappen en NGO's, biedt een alomvattend beeld van hoe het fenomeen momenteel in de EU wordt behandeld.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 12 december 2019

The PROTECT – Preventing sexual and gender-based violence against migrants and strengthening support to victims project aims to support the coordination and/or adaptation of support services for sexual and gender-based violence victims and potential victims among refugees, migrants and asylum seekers (children and adults, including LGBTQI people). It is funded by the European Union's Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: sexual and gender based violence

Publicatie datum: 01 oktober 2019

The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) published a report on the protection of unaccompanied and separated children in Belgium. The report describes the current state of affairs and provides policy recommendations to reinforce the protection of this vulnerable category of foreign nationals.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 17 december 2018

This final report, realised by the Study and Policy Unit of the Federal Agency for the Reception of Asylum Seekers (Fedasil), describes the reception of vulnerable applicants for international protection with specific needs. It discusses how (field) staff define, identify and respond to vulnerability in practice. The objective is to develop a better understanding of the way in which Fedasil and its reception partners fulfill the requirement of Belgian and European legislation to meet the specific needs of applicants for international protection.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: reception, special needs, vulnerability

Publicatie datum: 09 augustus 2018

This EMN study focuses on the approaches to Unaccompanied Minors following status determination in the EU plus Norway. The study covers the period 2014-2017, thereby following up on previous EMN research on unaccompanied minors.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Thematic Studies
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 09 augustus 2018

This Inform summarises the main results of the EMN study on “Approaches to Unaccompanied Minors Following Status Determination in the EU plus Norway”.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 09 januari 2018

Over a period of two years, a UNICEF Belgium team collected the testimonies of 170 migrant and refugee children from 36 nationalities in reception centres and schools. The children talk about their experiences in their country of origin and their new environment, the disaster they fled for, the trials they endured on the way, their joy and sorrow. With this report UNICEF wants to build a bridge between the words of these young people, who are very keen on participation, and policy makers who are often far removed from their reality.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: unaccompanied minors

Publicatie datum: 30 juni 2017

24 (Member) States provided information on the volume of returned unaccompanied minors and on family tracing. This ad-hoc query was launched by the Finnish Contact Point to the EMN.

Publicatie datum: 01 juni 2017

This report aims to support practitioners in implementing relevant polices in line with applicable law by outlining available safeguards against unlawful and arbitrary detention and highlighting promising practices.

Publicatie datum: 23 mei 2017

Myria, the Belgian Federal Migration Centre, today published a paper on humanitarian visa issued by the Belgian authorities in 2016.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: humanitarian visa

Publicatie datum: 01 mei 2017

This report shows how the lack of safe and legal pathways for refugee and migrant children feeds a booming market for human smuggling and puts them at risk of violence, abuse and exploitation.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: child protection

Publicatie datum: 01 september 2016

This report sheds light on the truly global nature of childhood migration and displacement, highlighting challenges faced by child migrants and refugees in every region.
Hoofdthema: Migration, Vulnerable groups
Publicatietype: Report
Trefwoorden: migration of children

Publicatie datum: 28 april 2016

The purpose of this study is to contribute to the identification and understanding of what it means to be ‘taking into account the gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and protection of the victims thereof’ as required in the Art 1 of EU Directive 2011/36/EU.
Hoofdthema: Vulnerable groups, Smuggling & Trafficking
Publicatietype: Study
Trefwoorden: gender, sexual exploitation

Publicatie datum: 09 november 2015

The report presents recommendations on how to improve identification, rehabilitation and social re/integration of war-affected asylum-seeking children.
Hoofdthema: Vulnerable groups, Asylum
Publicatietype: Study
Trefwoorden: children, psychosocial support, rehabilitation, war

Publicatie datum: 04 juni 2015

Het syntheserapport stelt de voornaamste bevindingen voor van de studie die in elke lidstaat werd uitgevoerd: "Policies, practices and data on unaccompanied minors (UAMs)". In dit rapport werden de bevindingen van 2008-2009 geüpdated.

Publicatie datum: 31 januari 2015

Dit is de Belgische bijdrage voor het EMN rapport aangaande beleid, praktijk en data mbt niet-begeleide minderjarigen. De nationale EMN-contactpunten van andere (lid)staten hebben een gelijkaardig rapport gepubliceerd over dit onderwerp voor hun lidstaat.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: Niet-begeleide minderjarigen

Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze inform vat de voornaamste bevindingen samen van de EMN studie over de detectie en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in procedures voor internationale bescherming en terugkeerprocedures.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: kwetsbare groepen

Publicatie datum: 02 juli 2014

This handbook aims to strengthen the protection of children, specifically addressing the particular needs of child victims of trafficking.

Publicatie datum: 25 november 2013

Deze gids, samengesteld door en gebaseerd op de ervaringen van vrouwen die aan mensenhandel zijn ontsnapt, geeft informatie en advies over vrouwenhandel aan potentiële slachtoffers en hulporganisaties.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 22 mei 2013

This guide, which aims at realising the rights of children and families in a irregular migration situation, is the result of the "Building Strategies to Improve the Protection of Undocumented Children in Europe" project

Publicatie datum: 22 april 2013

This publication targets policymakers and practitioners in the field of migration and child protection, along with academics and activists, and sheds light on the situation of migrant children.

Publicatie datum:

This report realized on the basis of a documentary study addresses the question of the protection of unaccompanied minors from West Africa to North Africa from a transnational point of view.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Publicatietype: Study
Trefwoorden: unaccompanied minors