Publicatie datum: 14 augustus 2014

Deze inform vat de voornaamste bevindingen samen van de EMN studie over de detectie en identificatie van slachtoffers van mensenhandel in procedures voor internationale bescherming en terugkeerprocedures.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: kwetsbare groepen