mei 2021

On 5 May 2021, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted the Action Plan on Protecting Vulnerable Persons in the Context of Migration and Asylum in Europe (2021-2025) to increase cooperation among member states to protect the most vulnerable persons.
Hoofdthema: Vulnerable groups

april 2019

The Federal Public Service Interior has made a short video about foreign unaccompanied minors seeking international protection in Belgium.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Trefwoorden: unaccompanied minors

oktober 2018

Europol launched a new report about child trafficking. It provides a comprehensive view on who the victims are and who the criminal networks are that trafficking the children in and into the EU. 

mei 2018

Eurostat published a statistical analysis on the number of unaccompanied minors who applied for international protection in 2017. the 31,400 applications represent an important decrease compared to previous years. 

mei 2017

Today, the 47 Member States of the Council of Europe agreed on concrete action on protecting refugee and migrant children.
Hoofdthema: Vulnerable groups
Trefwoorden: migrant child

april 2017

The Commission is today setting out actions to reinforce the protection of all migration children at all stages of the process and to ensure a closer link between the asylum and child protection services.

mei 2016

The news release covers main trends on the registration of unaccompanied minors among asylum seekers in the EU in 2015.

december 2015

De conferentie van het Belgisch Nationaal Contactpunt van het EMN, dat op 4 december plaats vond in Brussel, focuste op de uitdagingen en opportuniteiten waarmee de terugkeer van migranten in irreguliere en kwetsbare situatie gepaard gaat.
Hoofdthema: Kwetsbare groepen
Trefwoorden: vrijwillige terugkeer

maart 2015

Sinds 26 maart 2015 kunnen niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) nu ook de specifieke verblijfsprocedure voor NBMV opstarten ook al loopt er nog een andere verblijfsprocedure, zoals een asielaanvraag of een regularisatieprocedure.

december 2014

Syria neighbouring States are increasingly affected by the number of refugees seeking sanctuary within their country. The European Commission is stepping up its assistance to Turkey, Jordan and Lebanon to contribute to address Syrian refugees’ needs.

december 2014

On 4 December 2014, 22 Syrian refugees landed in Belgium for resettlement. 53 more are expected to arrive by the end of the year. Further resettlements of Syrian refugees are planned in 2015.

december 2014

The Court of Justice of the European Union has issued a case-law in relation to international protection and protection of human rights in the case of alleged persecutions because of an applicant's sexual orientation.

november 2014

The proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council, amending Regulation (EU) No 604/2013, aims at clarifying Member States’ responsibilities for examining the application for international protection of unaccompanied minors

november 2014

Since 13 November 2014 and until May 2015, Belgium is chairing the Committee of Ministers, the political decision making organ of the Council of Europe. Under the Belgian Presidency, migration and asylum will be part of the issues tackled.

juni 2014

In het licht van een recent arrest van het Hof van Justitie doet de Commissie een voorstel om duidelijk te maken welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van asielverzoeken van niet-begeleide minderjarigen.

maart 2013

Op 4 maart 2013 werd de wet die voorziet in sancties tegen tewerkstelling van mensen zonder verblijfsrecht van kracht.
Hoofdthema: Irreguliere migratie
Trefwoorden: illegale werknemer

oktober 2012

Op 23 oktober heeft Maggie De Block verschillende vragen beantwoordt gerelateerd aan het Europese platform (ERPUM) aangaande de terugkeer van niet-begeleide minderjarigen.

september 2012

In een rapport over de situatie van niet-begeleide minderjarigen in de EU, roept de Commissie op om de inspanningen op nationaal en Europees niveau te verhogen om doelgericht tegemoet te komen aan deze complexe transnationale problematiek en waarbij de rechten van het kind centraal staan.

maart 2012

De Raad heeft de prioriteiten inzake hervestiging voor 2013 vastgelegd.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: resettlement

juli 2011

Deze week arriveerden 25 Eritrese en Congolese vluchtelingen in België. Ons land beantwoordt de oproep van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR om Afrikaanse vluchtelingen uit Libië te hervestigen in de Europese Unie.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: hervestiging

februari 2011

The European Commission presented an EU agenda for reinforcing the rights of the child. It includes a series of concrete actions, including promoting specific safeguards and procedural guarantees for children seeking asylum and child specific reception measures.