Publicatie datum:

Johan Wets et Tom De Bruyn onderzoekers van het onderzoekscentrum HIVA van de KUL hebben in opracht van de KBS een studie uitgebracht over de personeelstekorten in de gezondheidssector en de rol die migratie hierin kan spelen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: gezondheidszorg

Publicatie datum: 03 februari 2012

Deze EMN informatiefiche biedt een kort overzicht van de bevindingen van de thematische EMN-studie: "Satisfying Labour Demand through Migration"
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: arbeidsmigratie

Publicatie datum: 17 juni 2011

EMN presenteert zijn synthesereport van de EMN studie ‘Satisfying Labour Demand through Migration ’ De bron van deze publicatie zijn de verschillende nationale studies die in 2010 van de Nationale Contactpunten van het EMN werden uitgevoerd.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: EMN Rapporten & studies

Publicatie datum: 30 maart 2011

Tweejaarlijkse studie van Laga, een Belgisch advocatenbureau
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie

Publicatie datum: 30 maart 2011

Er werd uitgebreid gesproken over betere controles en het correct omgaan met irreguliere immigranten in de Amerikaanse Senaat in 2006 en 2007. Deze discussies vonden plaats in de context van de uitgebreide Amerikaanse immigratie hervorming. Maar hoe zit het met de toekomstige migratiestromingen?
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: immigratie hervorming

Publicatie datum: 30 maart 2011

Welke rol zou demografie kunnen spelen in onderzoek naar oorzaken van internationale volksverhuizingen? Deze studie beoogt de huidige demografische rol te analyseren samen met het kruispunt van de toekomstige demografische trends en met de eventuele arbeidsmarktontwikkelingen in het vooruitzicht.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: arbeidsmigranten

Publicatie datum: 28 december 2010

Wat is de Belgische benadering aangaande arbeidsmigratie? In deze studie wordt de relatie tussen (het aanpakken van) arbeidsschaarste en het migratiebeleid onder de loep genomen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: thematische studie

Publicatie datum: 30 juni 2006

Deze studie onderzoekt de migratie van studenten en professionals in de gezondheidssector in België. Verschillende onderwerpen gerelateerd aan kwalificaties en aantrekkelijkheid van het onderwijssysteem komen aan bod, alsook de limieten aangaande migratie voor gezondheidswerkers uit derde landen.
Hoofdthema: Economische migratie
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: arbeidsschaarste