Demografie inbouwen bij Migratieonderzoek: Bevolkingsontwikkeling en de latente migratievraag in het Europa van de 21ste eeuw

Welke rol zou demografie kunnen spelen in onderzoek naar oorzaken van internationale volksverhuizingen? Deze studie beoogt de huidige demografische rol te analyseren samen met het kruispunt van de toekomstige demografische trends en met de eventuele arbeidsmarktontwikkelingen in het vooruitzicht.

Over deze studie:

Demografie heeft tot nu toe geen vooraanstaande rol gespeeld in onderzoek naar oorzaken van internationale volksverhuizing. De belangrijkste theoretische en empirische studies die onwillekeurige processen van internationale migratie opwekken zijn grotendeels onttrokken uit economische en sociologische concepten en benaderingen, omdat demografische ontwikkelingen enkel als contextuele push-factor wordt gezien, namelijk de overbelasting van de arbeidsmarkt in de landen van herkomst. De vergijzende demografische curve in de ontvangende landen, die vorm krijgt door zowel de vraag- als aanbodcurve van de arbeidsmarkt, kan echter evengoed een sterke vertegenwoordiging zijn voor de vraag van migratiearbeid. 

Bij het uitvoeren van een kritisch overzicht van de literatuur, demografische data en ontwerpen, kijkt deze studie verder dan het huidig bestudeerde wetenschappelijk terrein. De studie wijst op het belang van de inoverwegingneming van de demografische en werkgelegenheidsdomeinen van specifieke socio-demografische groepen (bijv. jongeren en oudere werknemers, inactieve vrouwen,...). Ze brengt de arbeidsvraag als geïsoleerde, beïnvloedende bewegingskracht op lange termijn op het domein van huidige migratiestromingen in Europa.

Deze studie analyseert het kruispunt tussen toekomstige demografische tendensen met eventuele arbeidsmarktontwikkelingen. De studie beoogt de mate waarin de verschillende alleenstaande factors schakels kunnen leggen tussen demografische tekortkomingen en de vraag voor 'vervangende migratie' voor de Europese landen.

This study is available in English only.

Auteur: Alessio Cangiano, Publication of the Centre on Migration, Policy and Society (Working Paper No. 82, University of Oxford)

Publication Date:
wo 30 mrt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: