Publicatie datum: 22 februari 2017

The updated country report on Belgium contains information on recent developments in case law and policy related to asylum procedures, reception conditions, detention of asylum seekers and integration of beneficiaries of international protection.
Hoofdthema: Asylum
Publicatietype: Report
Trefwoorden: asylum decisions, asylum law, asylum policy, asylum procedure

Publicatie datum: 03 juli 2013

This report provides statistics, information on the legal framework, the asylum procedure and reception conditions for asylum seekers in Belgium.

Publicatie datum: 04 februari 2013

De herziene Asielprocedurerichtlijn is een feit sinds juni 2013. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kunnen hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 01 juni 2011

Hier vindt u het jaarverslag 2010 van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS)
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: asielaanvragen

Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2005/85/EG van de Raad van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de vluchtelingenstatus.
Hoofdthema: Asiel
Trefwoorden: asielprocedure